Komitet honorowy

dr med. Rafał Muchacki

Przewodniczący Komisji Zdrowia Senatu RP

dr n. med. Beata Małecka-Libera

Przewodnicząca stałej Podkomisji Zdrowia Publicznego Sejmu RP

prof. dr hab. Irena Lipowicz

Rzecznik Praw Obywatelskich

prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Steciwko

Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz E. Baranowski

Wojskowy Instytut Medyczny, Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz

Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie

prof. dr hab. med. Marek Sosnowski

Prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego

mgr Halina Osińska

Prezes Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej